Home Page Image

ESPON-tiedotteita >
Suomen ECP:n tiedotteita ja uutiskirjeitä

ESPON Suomessa >
ESPONia käsitteleviä kotimaisia julkaisuja

ESPON-linkkejä >
ESPONiin liittyviä asiakirjoja ja aihepiirin linkkejä

ESPON Partnereita - Expression of interest >
Ulkomaisia ESPONista kiinnostuneita tutkimuslaitoksia

ESPON Suomessa


Suomen ESPON Contact Point on toteuttanut vuodesta 2004 lähtien ESPON-tutkimusohjelmaan liittyvää kotimaista ESPON Suomessa -tutkimus- ja tietopalveluhanketta. Sitä ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö (aikaisemmin sisäasiainministeriö). ESPON Suomessa -toiminnasta on julkaistu yhdeksän raporttia, joissa esitellään ja arvioidaan ESPON-ohjelman tuloksia sekä pohditaan Suomen ominaispiirteitä ESPONin tulosten valossa.

Hirvonen, Timo & Telaranta, Jussi (toim.): ESPON maalla ja merellä. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 198 2013, Turku.

Hirvonen, Timo & Kotavaara, Ossi (toim.): ESPON tekee tulosta. Nordia Tiedonantoja 1/2012. Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja, Oulu.

Hirvonen, Timo (toim.): ESPONin anti arvioitavana. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 40/2011

Hirvonen, Timo & Schmidt-Thomé, Kaisa (toim.): ESPONin ytimessä ja ympärillä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 100. Espoo 2010.

Hirvonen, Timo & Suikkanen, Asko (toim.): ESPON Pohjoisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 55/2009.

Hirvonen, Timo & Schmidt-Thomé, Kaisa (toim.): Arvioita ESPON 2006 -ohjelmasta. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 4/2007, Joensuu.

Eskelinen, Heikki & Hirvonen, Timo (eds.): Positioning Finland in a European Space. Ministry of the Environment, Ministry of the Interior, 2006, Helsinki.

Eskelinen, Heikki & Hirvonen, Timo (toim.): ESPON etenee. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 5/2005, Joensuu.

Eskelinen, Heikki & Hirvonen, Timo (toim.): ESPON Maantieteen Päivillä Joensuussa 2004. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 2/2005, Joensuu.


   
     

Itä-Suomen yliopisto — Karjalan tutkimuslaitos 
PL 111, 80101 Joensuu —(013) 251 111 — etunimi.sukunimi(at)uef.fi